ប្រភេទ

រោងពុម្ភ

ប្រភេទសៀវភៅ

ភាសាក្នុងសៀវភៅ

ផលិតផល

160 រកឃើញ
20 000 រៀល ប្រាជ្ញាអាថ៌កំបាំង
28 000 រៀល បេសកកម្មជីវិត
12 000 រៀល ជោគជ័យមិនមែនជាសុបិន
25 000 រៀល កូនសោអ្នកមាន
196 000 រៀល ជោគជ័យមិនធ្លាក់ពីលើមេឃ!ហេតុអ្វី?
8 000 រៀល គន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយកាក់
8 000 រៀល ការត្រៀមខ្លួនធ្វើការងារ
8 000 រៀល អាជីពជាអ្នកសម្អាង
18 000 រៀល ត្រឹមតែពូកែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
12 000 រៀល ញុំាកង្កែបនៅទៅ! Eat The Frog!
21 000 រៀល គិតបែបជ្វីហ្វ ធ្វើការបែបជប៉ុន
8 000 រៀល គំនិតស្ត្រី
12 000 រៀល ឲ្យ​៖ គន្លឺះឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ
12 500 រៀល វិធីបដិសេធយ៉ាងឆ្លាតវៃ
9 500 រៀល គ្មានពាក្យថា"ហួសពេល"លើវិថីជោគជ័យទេ