បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

កុលាប​ខ្មៅ

មានស្តុក
28 000 រៀល
 • BK1E004007
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សច្ចៈមិនអាចសាបសូន្យទេ កុលាបខ្មៅមានបេះដូងមួយដែលស្មោះត្រង់ មិនលាបពណ៍ មិនក្លែងក្លាយ ទោះបីគ្មានអ្នកឲ្យតម្លៃ តែរូបយើងផ្ទាល់ ជាអ្នកឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង។ រូបភាពខាងក្រៅ ខ្មៅ ឬ​​ ស មិនអាចកំណត់តម្លៃរបស់មនុស្សទេ។ ភាពជាមនុស្សល្អកំណត់ដោយចិត្តដែលល្អបរិសុទ្ធពិតៗ!

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • សៀវភៅជីវិត
ប្រភេទ
 • ប្រលោមលោក
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ម៉ៅ សំណាង
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 257
 • 2019
 • 2
 • 9789924922049
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A6
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.