បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

ចង់​ពូកែ​រក​ស៊ី ត្រូវ​ចេះ​សំលៀង​ពូថៅ

មានស្តុក
48 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

បើអ្នកអាចសំលៀង ចិត្ត គំនិត និង បុគ្គលិក របស់ទាំងបីនេះបានល្អ នោះអាជីវកម្មអ្នកនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងអាចហោះបានដូចយន្តហោះដែលហោះទៅទីសែនឆ្ងាយ ក្រៅពីស្រុកខ្មែរទៀតផង។ ទោះអ្នកជូបបញ្ញារកសុីធំយ៉ាងណា សៀវភៅមួយនេះនឹងជួយដោះស្រាយ ជួយលើកទឺកចិត្តអ្នកគ្រប់ពេលដែលអ្នកបានអានវា។ បើអ្នកមិនមានអាជីវកម្មក៏ត្រូវអានដែរ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនបង្កើតអាជីវកម្មមួយដែលសក្តិសមនឹងអ្នកផងដែល។

អំពីអ្នកនិពន្ធ

លោក សំ កុសល ជាស្ថាបនិក Business Cambodia ជាង៥ឆ្នាំហើយដែលគាត់បាននាំខ្មែរគិតរឿងរកសុី និង បានបាំកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយចេញរកសុី ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • សំ កុសល

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.