បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

ញុំា​កង្កែប​នៅ​ទៅ​! Eat The Frog!

មានស្តុក
២១វិធីបញ្ឈប់ការពន្យារពេលនិងការចាំសិន ហើយអាចធ្វើការបានកាន់តែច្រើនដោយប្រើពេលវេលាតិចជាងមុន
12 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ
ពេលជួបការងារពិបាកៗ តើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច?

មនុស្សភាគច្រើនអាចទៅធ្វើការងារដែលងាយជាមុន ចាំត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ជាងនេះទើបត្រឡប់មកធ្វើការងារពិបាកវិញ។

គួរឲ្យស្ដាយដែលយើងមិនធ្លាប់ «ត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់» ទើបការងារពិបាកនោះជាប់គាំង និងធ្វើឲ្យយើងហត់នឿយតប់ប្រមល់មិនចេះចប់មិនចេះហើយ។

 

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • រស់​ សុខឡាង
 • ឌុំ ដាវុយ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 146
 • 2018
 • 1
 • 978-9924330851
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.