បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

មហា​សេដ្ឋី​ប្រចាំ​ទី​ក្រុង​បា​ប៊ី​ឡូ​ន

មានស្តុក
ពាក្យបង្រៀនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់មហាសេដ្ឋី
20 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅនេះគឺជាគម្ពីរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ចំណាស់មួយដែលមានអាយុកាលជាង ១ សតវត្សរ៍មកហើយ 

 

គម្ពីរនេះនឹងបង្ហាញអាថ៌កំបាំងនៃភាពមានបានពីរបៀបរកប្រាក់ របៀបសន្សំប្រាក់ និងរបៀបធ្វើឲ្យប្រាក់កើតកូនកើតចៅឲ្យយើងកាន់តែច្រើនឡើង!

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • George S. Clason
  • រស់ សុខឡាង

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.