បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

រូប​មន្ត​សម្ងាត់​ក្នុង​ខួរ​ក្បាល​មហា​សេដ្ឋី

មានស្តុក
22 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

មកមើលវិធីគិតរបស់អ្នកមានទាំងអស់ ថាតើគេរកលុយ សន្សំលុយ និងចាយវាយលុយយ៉ាងម៉េច ទើបអាចសល់លុយរាប់លាន!

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • T. Harv Eker
  • រស់​ សុខឡាង

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.