បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

សង្សារ​១​៤​ថ្ងៃ

មានស្តុក
ជួបគ្នាជាថ្មី នៅពេលដែលខ្ញុំរឹងមាំ
28 000 រៀល
 • BK1E004005
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ពេលស្រលាញ់អ្នកណាម្នាក់ ជាធម្មតាយើងចេះតែគិតថា គេក៏ចាប់អារម្មណ៍លើយើងវិញ តែតាមពិតគឺឆ្គួតម្នាក់ឯង!

មិនមែនឲ្យតែយើងស្រលាញ់គេ គេក៏ស្រលាញ់យើងវិញទេ! ក៏មិនមែនឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តរង់ចាំគេ គេក៏ព្រមយកយើងនៅទីបំផុតនោះដែរ...

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • សៀវភៅជីវិត
ប្រភេទ
 • ប្រលោមលោក
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • សុខ ចាន់ផល
 • អ្នកនិពន្ធវេទមន្ត
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 294
 • 2018
 • 2
 • 9789924534006
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A6
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.