បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

សហ​គ្រិ​ន​អចល​ន​ទ្រព្យ​ជំនាន់​ថ្មី

មានស្តុក
សៀវភៅនេះនឹងជួយបង្កើតនូវគោលដៅ និងទស្សនវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវមួយលើវិថីអចលនទ្រព្យ
48 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅនេះនឹងជួយបង្កើតនូវគោលដៅ និងទស្សនវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវមួយលើវិថីអចលនទ្រព្យ

អំពីអ្នកនិពន្ធ

លោក ម៉ន វុទ្ធា ជាអ្នកនិពន្ធ និងប្រធានផ្នែកនិពន្ធអចលនទ្រព្យប្រចាំ Business Cambodia អស់រយះពេល ៣ឆ្នាំ បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និពន្ធផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងអចលនទ្រព្យបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយសហគ្រិនបរាជ័យ និងជោគជ័យជាច្រើនអ្នក។ លោកក៏ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែករកសុី និងវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ម៉ន វុទ្ធា
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 269
 • 2019
 • 1
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.