បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

ស្រឡាញ់ត្រូវសម្លាប់

មានស្តុក
នៅពេលដែលបុរសម្នាក់ត្រូវឃាតករដាក់ថ្នាំបំពុលស្លាប់ក្នុងផ្ទះ អ្នកជាប់សង្ស័យគឺជាភរិយា...
15 000 រៀល
 • BK1E028N-03
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

នៅពេលដែលបុរសម្នាក់ត្រូវឃាតករដាក់ថ្នាំបំពុលស្លាប់ក្នុងផ្ទះ អ្នកជាប់សង្ស័យគឺជាភរិយា...ជាវិចិត្រការិនីប៉ាក់ក្រណាត់ដ៏ស្រគត់ស្រគំស័ក្តិសមជាសុភាពនារីគ្រប់លក្ខណ៍ ដែលមានកម្លាំងជំរុញល្មមនឹងធ្វើសកម្មភាព ប៉ុន្តែនាងមិនបាននៅកន្លែងកើតហេតុ...សិស្សស្រ្តីរបស់នាងម្នាក់ជាអ្នកឃើញសាកសពនោះបានមុនគេបង្អស់ ទើបបង្កើតជាប្រស្នាមួយឡើង ដែលសូម្បីតែប៉ូលិសកំលោះសើបពីវិធីដាក់ថ្នាំបំពុលរបស់ឃាតករ!...

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ម៉ាញប៊ុក្ស
ប្រភេទ
 • ប្រលោមលោក
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ហ៊ិង៉ាឈិណុ ខេង៉ុ
 • សន រ៉ាមនា
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 327
 • 2014
 • 1
 • 978-9996347092
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.