បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

ម៉ា​ស​បិទ​លើ​ផ្ទៃ​មុខ Green Tea Essence Mask Sheet

មានស្តុក
ប្រើបានគ្រប់ប្រភេទស្បែកមុខទាំងអស់
2 500 រៀល
  • ផ្តល់សំណើមដល់ស្បែក៖ គ្រាន់តែបិទលើផ្ទៃមុខចន្លោះពី ២០-៣០ នាទី អ្នកនឹងឃើញថាស្បែករបស់អ្នកមានសំណើមរស់រវើកឡើងវិញ
  • សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែកទាំងអស់៖ ប្រើបាន 1 ដង ក្នុងមួយលើក និងប្រើបានគ្រប់ រដូវកាល
  • ទម្ងន់៖ ២៣ ក្រាម
រោងចក្រ
  • natureby
ប្រទេស
  • កូរ៉េ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.