សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

សារពត៌មានអំពីបាយឡូយ

 

 

1. លោក ប្លង់ ផល្លា បង្កើត​គេហទំព័រ​ប្រមូលផ្ដុំ​ផលិតផល​បញ្ចុះតម្លៃ និង​គ្រោង​ជា E-commerce ១០​ឆ្នាំ​ទៀត​

2. គំនិតរកស៊ីយុវជនមួយក្រុមនេះ អាចរកស៊ីនៅខ្មែរបាន ហើយមិនពិបាកទិញទំនិញមកពីក្រៅស្រុកដូចមុន

3. វេបសាយ E-Commerce ២ នៅស្រុកខ្មែរទើបចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដូចគ្នា លក់ទំនិញធូរថ្លៃជាងទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន

4. 13 startups take the SmartScale challenge

5. ពីគ្រួសារកសិករ ក្លាយជាសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យា (Buyloy.com) តើពិតជាដំណើរជីវិតមួយដ៏លំបាកឬ?

6. DJ Nana ធ្វើការសំភាសជាមួយក្រុមការងារ Buyloy.com ក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ MYTV

7. Learn More About The SmartScale Startups! 

8. E-Commerce ក្តីស្រមៃដ៏សែនឆ្ងាយ … សម្រាប់កម្ពុជា

9. ស្ថាបនិក Buyloy ៖កំហុសឆ្គង ៣ ចំណុចដែល Start Up ថ្មីថ្មោងគួរជៀសវាង

10. Starts small, dreams BIG: Cambodian young entrepreneurs

11. Co-founder: Plang Phalla's Personal Blog

12. Buyloy Selected for the ANGKOR 500 Globalization Accelerator Programme