សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ជំនួយ & សំនួរ/ចម្លើយ

1. ទីតាំងនៅណា?

ទីតាំងការិយាល័យបាយឡូយ៖ ជាន់ទី ៩ អគារ PPIU ទល់មុខវិទ្យាល័យបាក់ទូក ខណ្ឌ ៧ មករា ភ្នំពេញ ចុចមើលផែនទី៖: https://g.page/Buyloy?share

 

2. ម៉ោងធ្វើការ

ម៉ោងធ្វើការ៖ ច័ន្ទ-សៅរ៌ ចាប់ពី 8:00 ព្រឹក - 6:00 ល្ងាច

 

3. តម្លៃសេវាដឹក

តម្លៃសេវាដឹក៖ ភ្នំពេញ $1.25 និង ​ខេត្ត $1.5

 

4. រយៈពេលដឹក បន្ទាប់ពីបញ្ជាទិញ

រយៈពេលដឹក៖ 1-3 ថ្ងៃសម្រាប់នៅភ្នំពេញ និង 1-4 ថ្ងៃសម្រាប់នៅខេត្ត

 

5. តើទូទាត់លុយយ៉ាងដូចម្ត៉េច បើខ្ញុំនៅខេត្ត?

រាល់អតិថិជននៅខេត្ត តម្រូវឲ្យវេរលុយមកមុន ទើបរៀបចំផលិតផលជូនតាមក្រោយ

 

6. លេខវេលុយ

លេខផ្ទេរលុយ៖ 093 88 44 00

 

7. លេខកុង ABA

  • គណនី ABA៖ ឈ្មោះគណនី: Plang Phalla
  • លេខគណនី: 001015983