សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ទំនាក់ទំនង

  • 093 88 44 00 | 085 90 33 00
  • support@buyloy.com
  • ជាន់ទី 9 អគារ​ PPIU ផ្ទះលេខ 36 ផ្លូវ169 សង្កាត់ វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា ភ្នំពេញ កម្ពុជា

ផ្ញើសារមកក្រុមការងារបាយឡូយ